Zahradní jezírka - koupací, okrasná

Více v našich referencích

Zahradní jezírka - stavba jezírka v bodech

Roční doba pro zahradní jezírko

Roční doba - nejlepší roční období pro zahradní jezírko je jaro. Vysazené rostliny pak mají dostatek času k zakořenění. Samozřejmě je možné jezírko budovat až do podzimu dokud jsou dny dostatečně teplé a je-li to technologicky možné.

Velikost jezírka, rybníčku

Správná velikost rybníčku - doporučujeme stavět rybníčky od 10 m² a hloubkou min. 1 m, z důvodů nastolení biologické rovnováhy, úspěšného přezimování ryb a zvláště v letních měsících pro udržení správné teploty.

Vhodné místo pro zahradní jezírko

Vhodné místo - ideální je umístit zahradní jezírko tam, kde alespoň několik hodin denně svítí sluníčko, ale v dostatečné vzdálenosti od stromů, z kterých opadává listí a jehličí. Spad je bohatý zdroj živin a při tlení listí dochází k úbytku kyslíku a zvyšování jedovatých látek, což je nežádoucí. Tento fakt můžeme částečně odstranit hladinovými sběrači tzv. Skimmery.

Výběr fólie

Výběr fólie - na trhu je velké množství fólií, stačí jen vybrat tu správnou. Nejideálnější je nechat pokládku fólie na odborné firmě, která používá kvalitní a silné fólie. Pro kutily je možno použít i hobby fólie. Ty se liší použitým materiálem PE, PVC... Fólii vybírejte podle hloubky jezírka: 0,5 mm fólii do hloubky 0,75 m, 1 mm fólii do hloubky 1 m, popř. 1,5 mm fólii do hlubších jezírek. Vždy jako podklad používejte geotextílii.

Hrubý výpočet fólie - je možné požít jednoduchý vzoreček:

Hloubení jámy - POZOR! Nezapomeňte na rovinu okraje! Doporučení: okraj jezírka můžete oblemovat PE hadicí nebo betonovými obrubníky, které pomocí vodováhy upravíte do roviny. Nezapomeňte na rozvrstvení jezírka, nebojte se ho rozdělit na více hloubek. Celé jezírko je potřeba před položením fólie vysypat pískem.

Položení fólie - pokud se chcete vyhnout nevzhledným překladům, přenechejte pokládku na odborné firmě. Do dna je dobré zabudovat dnovou vpusť na odvádění detritu.

Zakrytí fólie - fólii je možno zakrýt plochými kameny nebo použít kačírek. Pamatujte na pokládku hadic od technologie.

Napouštění vody do zahradního jezírka

Napouštění vody - napouštět jezírko je potřeba postupně. Při napouštění dochází k velkému pnutí fólie. Napusťte cca 2/3 jezírka vodou a nechtějí odstát, aby vyprchal chlór, nebo je možno použít přípravek na úpravu pitné vody. Poté je možné provést osázení bahenních zón (doporučujeme sázet většinu rostlin bez substrátu) a dopustit zbytek vody. Tip: na vodoměru zkontrolujte objem jezírka v m³, tento údaj je důležitý pro výběr filtrace.

Filtrace

Zapojení filtrace - spočítaní a zapojení filtrace je dobré nechat na odborné firmě. Těm odvážnějším doporučujeme se alespoň poradit s odborníkem.

Nasazení ryb - po napuštění a uvedení filtrace do provozu vyčkejte cca tři týdny do výsadby ryb. Je potřeba počítat s tím, že ryby rostou, aby nedošlo ke zbytečnému přerybnění. Doporučená velikost ryb je 20 cm na 1 m³.

Údržba - je potřeba provádět dle potřeby, jezírko by mělo být stále čisté.

Co dělat když

Koupili jste si filtraci a přesto máte zelenou vodu?

1. Nejprve zkontrolujte funkčnost UV lampy, popřípadě nastavte delší čas svícení.

2. Překontrolujte, že jste si pořídilI dostatečně velkou filtraci (pamatujte, že v případě že máte ryby, výkon filtrace se dělí dvěma).

3. Možnost použití biochemie.

V jezírku se Vám objeví zelená vlákna řas (vláknitá řasa)!

1. Nasázejte ponořené vodní rostliny.

2. Možnost použití biochemie.

3. Mechanické odstranění.

Jednotlivé díly filtrace

UV lampy

UV lampy se používají proti zelené vodě. Funkce UV zářiče spočívá v tom, že shlukuje jednobuněčné řasy do větších celků a ty se pak zachycují ve filtraci. Výsledkem je čistá voda v rybníku i bez použití chemikálií. UV lampa je vhodná pro čištění vody v akvarijních nádržích, bazénech i ve venkovních rybníčcích. Voda je čištěna pomocí krátkovlnného ultrafialového záření typu C (UV-C). Toto UV-C záření spolehlivě zabraňuje množení pro ryby nebezpečných jednobuněčných mikroorganismů (různých druhů bakterií, plísní, virů a řas). UV zářič likviduje pouze mikroorganismy, které projdou okolo zářiče. Užitečné kolonie nitrifikačních bakterií žijících hlavně ve filtrech, na dně nádrží, na rostlinách a kamenech zůstávají nepoškozené. Neovlivňuje pH ani chemické složení vody. UVC zářivku doporučujeme měnit 1x ročně. Použití v jezírku: koupací jezírko bez ryb: 1W na m³ vody, jezírko s rybami 2W na m³ vody, jezírko s Koi 3W na m³ vody.

Čerpadlo

Správný výběr čerpadla je velice důležitý. Čerpadlo by mělo být schopno přečerpat objem jezírka asi čtyřikrát za 24 hodin, ale zase nesmí být silnější, než zvládne UV lampa a filtrace. Nikdy nepoužívejte po domácku vyrobená čerpadla, předejdete tak zbytečným úrazům. Při použití tzv. suchého čerpadla pamatujte na to, že není vyrobeno pro stálý chod tak, jako jezírková čerpadla. Při ukládání jezírkového čerpadla na zimu je dobré ho uložit do nádoby s vodou, třeba do sklepa. Předejdete tak přischnutí rotoru.

Filtrace

Samostatný filtru může mít několik podob a zapojení. Nikdy nepodceňujte velikost filtru a raději si nechte poradit. Na filtru a ani na jakékoli části neušetříte, naopak dodatečné rozšíření je cenově náročnější. Hodně důležitá je i náplň biofiltru, skládá se nejčastěji z rohoží, molitanu, zeolitu, lávy a dostupné jsou i mnohé další substráty. Na jezírka nepoužívejte pískovou filtraci, která k tomu nebyla přizpůsobená.

Poptávka

Vaše jméno a příjmení:*

Telefon:*

E-mail:*

Město:

Zpráva:

Ochrana osobních údajů GDPR

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.